הרשמה

הרשם למערכת


הרשמה תאפשר לך ליצור ולנהל הפעלות לקהל שלך:
1. מלא ושלח את טופס הרישום.
2. תקבל מיד בדוא"ל בקשת אישור – אשר ושלח.
3. בתוך 48 שעות תקבל סיסמה אישית לשימוש במערכת.


יצירת פעילות

תוכל ליצור פעילויות מסוגים שונים

חד ברירה רב ברירה

חד \ רב ברירה

בחירת תשובה אחת או יותר
מאפשרויות נתונות

דוגמאות
פתוחה

פתוחה (טקסט חופשי)

כל טקסט
יכול להתקבל כתשובה

דוגמאות
כמותית

כמותית

תשובות מספריות בלבד
ניתן להגדיר טווחים

דוגמאות
דירוג

דירוג

בחירת ודירוג תשובות
מתוך אפשרויות נתונות

דוגמאות

הגדרת הפעילות

לאחר בחירת סוג הפעילות יש להגדיר:
שם הפעילות, השאלה המופנית לקהל, אפשרויות התשובה (ב'חד \ רב ברירה' או 'דירוג') ואת המשובים שישלחו למשתתפים לאחר שיגיבו. משובים ב-SMS יישלחו למשתתפים רק אם ליוצר הפעילות יש הרשאה מורחבת במערכת sms-hit.
[הרשאה מורחבת מאפשרת לשלוח SMS חוזר לכל משתתף שמגיב לפעילות. לרכישת הרשאה מורחבת פנה למנהל המערכת.]

ניהול והרצת פעילויות

בהרצת הפעילות תוכל לצפות ולהציג את התגובות שהתקבלו בזמן אמת. בנוסף תוכל לערוך ולמחוק תגובות במידת הצורך.
פרטים מלאים, אפשרויות נוספות והנחיות להפעלה במדריך למשתמש.
מדריך למשתמש
הורד את המדריך למשתמש sms-hit


הפעלת קהל

הפעלת קהל

איך מגיבים לפעילות?

אפשר להגיב לפעילות בשתי דרכים: SMS או אתר סלולרי


SMS רגיל למספר 03-5026612

תוכן ה-SMS יבנה על פי התבנית הבאה: קוד פעילות, מקף, תשובה
לדוגמא: כדי לשלוח את התגובה "כלב" לפעילות מספר 1234, שלחו 1234-כלב
כדי לשלוח SMS המכיל כמה תשובות, יש להפריד בין התשובות בפסיק, לדוגמא: 2,4-1234
(עלות SMS רגיל, בהתאם לתוכנית מול המפעיל הסלולרי של שולח ה-SMS)


אתר סלולרי – קוד פעילות/m.sms-hit.net

(ניתן להיכנס מדפדפן בכל מכשיר smartphone)
לדוגמא כדי להגיב לפעילות 1234הכנס לכתובת m.sms-hit.net/1234
בעמוד שיפתח יש לסמן את התשובה מהרשימה או להזין תגובה (או מספר תשובות מופרדות בפסיק).
הפעלת קהל