כיצד יכולה המערכת לשרת אותך כמורה – מרצה ?


SMS-HIT נועדה לאפשר לך להוסיף מרכיב פעיל ואינטראקטיבי למפגש פרונטאלי באמצעות המכשירים הניידים אישיים הזמינים לכל משתתף.
המערכת אוספת תרומות אישיות (אנונימיות) ומציגה אותן מיידית במרוכז, באופנים שונים.

ההפעלות יכולות לשמש ל:
שימושים לסוגי ההפעלות ודוגמאות:


חד \ רב ברירה

בחירת תשובה אחת או יותר
מאפשרויות נתונות (עד 10)

מתאים ל:
 • בחינת ידע והבנה בתחום התוכן באמצעות
  שאלה עם תשובה נכונה - אחת או יותר.
  (אפשר לסמן בייצוג את התשובות הנכונות)
 • סקר דעות, עמדות, תכונות, מנהגים ...
 • שיפוט בתחרות (עד 10 פריטים)

פתוחה

מענה באמצעות הקלדה חופשית של טקסט
(פריט אחד או יותר)

מתאים ל:
 • מקרים שבהם התגובות אינן צפויות או לא
  מעוניינים לספק אפשרויות לבחירה.
  יעיל במיוחד לטקסטים קצרים (מילה או שתיים)
  להמחשת השכיחות בהצגה כ"ענן מילים" (Wordle)
  היחסית של תגובות זהות.
 • הצגת ביטוי לידע אישי (מושגים מוכרים כד')
  לפני או אחרי לימוד
 • סקר דעות, עמדות, העדפות
 • שיפוט בתחרות (יותר מ-10 פריטים)

טיפים: מומלץ לעיין בתרומות לפני הצגתן לקהל ולמחוק תרומות לא רלבנטיות במידת הצורך.
ניתן לנצל את האפשרות לעריכת התגובות כדי לנהל פעילות המשך של "מיון" הפריטים לקטגוריות.

כמותית

מענה באמצעות הקלדה חופשית של מספרים בלבד,
פריט אחד או יותר.

מתאים ל:
איסוף והצגת מידע כמותי אישי ושימוש בו
להמשך דיון וניתוח.

דירוג

ביטוי העדפה (סדר) של פריטים נתונים
מתוך רשימה נתונה (עד 10).

מתאים ל:
 • סקר המבטא העדפות
 • שיפוט בתחרות (עם שקלול לפי סדר בחירה)

שים לב: מחייב את המשתתפים לבחור ולדרג
מספר זהה של פריטים מתוך הרשימה.